Organizácia denných akcíí pre deti predškolského a školského veku s cieľom spoznávania krasových javov, flóry a fauny Slovenského krasu!

Miesto: Slovenský kras, Náučný chodník Krasové javy Hôrky